Badania nad chorobami płuc

Choroby płuc należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób układu oddechowego dotykających ludzi, a ich częstość występowania na świecie wynosi 300 milionów.

Znajdź pomoc, której potrzebujesz, aby łatwiej oddychać. Szgichp.pl to polski portal internetowy, który posiada bogatą bazę informacji o chorobach płuc i ich diagnostyce. Zawiera artykuły ekspertów z dziedziny patologii pulmonologicznej i badań klinicznych, streszczenia nowych technik w diagnostyce chorób płuc, przeglądy literatury i wskazówki dla lekarzy.